Η βιβλιοθήκη μας

Η Βιβλιοθήκη
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως

Η πολυτιμότερη πνευματική κληρονομιά και το σπουδαιότερο επίτευγμα και δημιούργημα του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως υπήρξε η Βιβλιοθήκη του η οποία συνδέει το ιστορικό παρελθόν των  Αδριανουπολιτών και ευρύτερα των Θρακών με τη σύγχρονη παρουσία τους στο Ελληνικό Κράτος. Αποτελεί πνευματική θρακική κληρονομιά στους ξεριζωμένους μετά το 1923 πρόσφυγες.

Ιστορία της Βιβλιοθήκης

Το 1880 η αποθήκη της Βιβλιοθήκης περιελάμβανε μόνο 1228 σχολικά εγχειρίδια και 77 συγγράμματα. Το 1887 προστέθηκαν στον βασικό πυρήνα της βιβλιοθήκης 2204 τόμοι από προσφορές και δωρεές των ευεργετών της, που συνεχίστηκαν και κατά τα χρόνια που ακολούθησαν. Το 1905 η Βιβλιοθήκη καταστράφηκε από πυρκαγιά, αλλά ανασυγκροτήθηκε από το 1906 και μετά, μέχρι το 1922, οπότε η Αδριανούπολη εκκενώθηκε από τον ελληνικό στρατό και πληθυσμό.

Πατριάρχης
Κύριλλος Στ΄

Ο Φ.Σ.Α. μετά την επανασύσταση του το 1924 στη Θεσσαλονίκη, από τους εγκατασταθέντες σε αυτήν πρόσφυγες Αδριανουπολίτες φρόντισε για τη μεταφορά – συγκέντρωση των βιβλίων και την επανασυγκρότηση της Βιβλιοθήκης και έγινε νόμιμος αποδέκτης σημαντικού τμήματος  της πνευματικής κληρονομιάς και της συλλογής βιβλίων και της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Γυμνασίου Αδριανούπολης που περιείχε τμήματα από τις προσωπικές βιβλιοθήκες του Πατριάρχη Κύριλλου του ΣΤ’, του Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Δωρόθεου Πρώιου, του Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιου Σαράφογλου και του Πατριάρχη Αγαθάγγελου.

Μητροπολίτης Δωρόθεος Πρώιος

Επίσης αυτή περιείχε και κάποια βιβλία από τη σχολική Βιβλιοθήκη του Ζαππείου Παρθεναγωγείου και την Κεντρική Εφορία Εκπαίδευσης της Αδριανούπολης. Έτσι η Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Α. αποτέλεσε μια ευρύτερη ιστορική πηγή για την παιδεία στην Αδριανούπολη από το 1730 έως το 1922 . Στη δεκαετία του 1930 η Βιβλιοθήκη του Φ.Σ.Α. εμπλουτίστηκε και με βιβλία του συλλόγου Βαρναίων. Το 1939 ο ακριβής αριθμός των βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Α. ήταν 4910 τόμοι. Οι συνεχείς όμως μετακινήσεις – μετεγκαταστάσεις των γραφείων και της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Α. μέχρι της τελικής εγκατάστασής του το 1979 στην ιδιόκτητη πλέον αίθουσα όπου και στεγάζεται μέχρι σήμερα, είχαν σαν αποτέλεσμα τη φθορά και την απώλεια σημαντικού μέρους από τα πολύτιμα αυτά βιβλία.

Η Βιβλιοθήκη Σήμερα

Το διάστημα 1994-95με τη φροντίδα της τότε Προέδρου του ΦΣΑ κ. Μαρίτσας Παρασκευοπούλου, έγινε η πρώτη ουσιαστική καταγραφή των βιβλίων της Βιβλιοθήκης και η θεματική ταξινόμησή τους από τον καθηγητή ιστορίας του ΑΠΘ Κ. Βακαλόπουλο ως ακολούθος:
660 Ιστορικά
1703 Φιλολογικά
569 Φυσικομαθηματικά
560 τεύχη  Εφημερίδες και Περιοδικά
409 Θεολογικά
162 Ιατρικά
35 Καλλιτεχνικά
26 Νομικά
Στη βιβλιοθήκη του ΦΣΑ φυλάσσονται σήμερα συνολικά περίπου 5000 βιβλία από τα οποία 3000 περίπου είναι παλαιά και 2000 νεότερα.
Συστηματική καταγραφή, ταξινόμηση και συντήρηση των βιβλίων έγινε κατά το διάστημα 2001-2004 από το σχετικό τμήμα της Βιβλιοθήκης της Κρήτης με την οικονομική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, η οποία στα πλαίσια εορτασμού του έτους 2000 ως έτος της Θράκης και με πρωτοβουλία του Προέδρου της κ. Α. Κακλαμάνη, χορήγησε για το σκοπό αυτό σημαντικό ποσό των 160,000euro (54,000,000 δρχ)
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κρήτης πραγματοποίησε επίσης την ψηφιοποίηση 1230 βιβλίων που ανήκουν στον σύλλογο μας. Η ψηφιοποίηση των βιβλίων αυτών, μαζί με την ηλεκτρονική καταλογράφηση που πραγματοποιήθηκε, κρίθηκε αναγκαία γιατί διέσωζε ψηφιακά ένα εξαιρετικά ταλαιπωρημένο έντυπο υλικό με μέγιστη σημασία. Δημιουργήθηκε έτσι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου, που συγκροτημένα ξετυλίγει την εκπαιδευτική ιστορία του Ελληνισμού της Αδριανούπολης από τα χρόνια του Ελληνικού Διαφωτισμού μέχρι και το 1922.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας τους διπλανούς συνδέσμους

Με τον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάλογο είναι επακριβώς γνωστό το σύνολο των βιβλίων που διασώθηκαν μετά από τις πολλές περιπέτειες των μετακινήσεων τους σε διάφορες αποθήκες και γραφεία, ενώ με τη συντήρηση και τη ψηφιοποίηση τους εξασφαλίζεται αποτελεσματικά η οριστική διάσωση και διάδοση της πολύτιμης έντυπης περιουσίας του Φ.Σ.Α.. Με πρωτοβουλία του Γ.Γ. της Βιβλιοθήκης της Βουλής κ Καθηγητού Ευάγγελου Χρυσού, οργανώθηκε το 2004 έκθεση των σημαντικότερων βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Α. στη Αθήνα και το 2005 στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής κα. Α. Ψαρούδα – Μπενάκη. Με την ευκαιρία των εκθέσεων αυτών εκδόθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων το βιβλίο 101 σελίδων «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΡΝΑ», στο οποίο ταξινομούνται, αναλύονται και αξιολογούνται επιλεγμένα βιβλία και εκτίθενται φωτογραφίες και χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης του Φ.Σ.Α.

Μερικά από τα πολύτιμα βιβλία του συλλόγου

Κιβωτός της Ελληνικής γλώσσης, Εν Κωνσταντινουπόλει, κατά το Πατριαρχικόν Τυπογραφείον εν Φαναρίω Παρά Αλεξάνδρω Αργυράμμω και Κωνσταντίνω Κορεσίω, 1819. ΦΣΑ 3763-3766

Αναπαλαιώσεις Βιβλίων

πριν και μετά

Δείγματα από εκθέσεις της βιβλιοθήκης