Φωτογραφικό Υλικό

Κτίριο του συλλόγου στην Αδριανούπολη

Παλαιότερα

Σήμερα

Εσωτερικό κτιρίου του συλλόγου στην Αδριανούπολη σήμερα

Μερικά από τα πολύτιμα βιβλία του συλλόγου

Κιβωτός της Ελληνικής γλώσσης, Εν Κωνσταντινουπόλει, κατά το Πατριαρχικόν Τυπογραφείον εν Φαναρίω Παρά Αλεξάνδρω Αργυράμμω και Κωνσταντίνω Κορεσίω, 1819. ΦΣΑ 3763-3766

Αναπαλαιώσεις Βιβλίων

πριν και μετά

Δείγματα από εκθέσεις της βιβλιοθήκης