3η περίοδος: Νέα Ορεστιάδα

3η περίοδος: Νέα Ορεστιάδα Αφού από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου του 2012 έλαβε χώρα μια σειρά από τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες με πρωτοστάτη τον Σύλλογο Απογόνων Καραγατσιανών Αδριανουπολιτών «Η Ορεστιάδα», προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για τον ερχομό του πολύτιμου θησαυρού της Βιβλιοθήκης, τελικά την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα…

2η Περίοδος: Θεσσαλονίκη

2η Περίοδος: Θεσσαλονίκη Η επόμενη μέρα ξημέρωσε για τον ΦΣΑ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο σύλλογος ανασυστάθηκε άμεσα. Από το 1924 εξέλεξε το νέο του Συμβούλιο, τροποποίησε το καταστατικό και άρχισε τις ενέργειες για απόκτηση μόνιμης στέγης, ανασύστασης της βιβλιοθήκης, περισυλλογή κειμηλίων και άλλων αντικείμενων αξίας, αλλά κυρίως την αποκατάσταση των προσφύγων. Μέχρι και το 1979…

1η περίοδος: Αδριανούπολη

1η περίοδος: Αδριανούπολη Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως ιδρύθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1872 στην Αδριανούπολη από εξέχοντα μέλη της ελληνικής κοινότητας Αδριανούπολης, από ανθρώπους με οικονομική δύναμη αλλά και θέληση να βοηθήσουν στην διάδοση της ελληνικής παιδείας στον υπό Οθωμανική κυριαρχία ελληνικό πληθυσμό. Ιδρύθηκε σε μια περίοδο έξαρσης του βουλγαρικού εθνικισμού. Η Βουλγαρία εκμεταλλευόμενη τη διάθεση…