Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως

Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως (Φ.Σ.Α.) ιδρύθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1872 στην οθωμανοκρατούμενη Αδριανούπολη, με σκοπό τη συμβολή του στην εθνική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των Ελλήνων της Αδριανούπολης και των περιχώρων της. Το 1924 επανιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη συσπείρωση των αδριανουπολιτών προσφύγων. Από το 2018 έχει μεταφερθεί στη Νέα Ορεστιάδα, έχοντας ως στόχο την ανάδειξή του ως παράγοντα αυτογνωσίας και ενότητας.

Νέα - ανακοινώσεις