Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως από την στιγμή της ίδρυσής του υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους ελληνικούς συλλόγους  της Ανατολικής Θράκης, βοήθησε στη βελτίωση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτήριων της.

Η πολυτιμότερη πνευματική κληρονομιά και το σπουδαιότερο επίτευγμα και δημιούργημα του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως υπήρξε η Βιβλιοθήκη του η οποία συνδέει το ιστορικό παρελθόν των  Αδριανουπολιτών και ευρύτερα των Θρακών με τη σύγχρονη παρουσία τους στο Ελληνικό Κράτος. Αποτελεί πνευματική θρακική κληρονομιά στους ξεριζωμένους μετά το 1923 πρόσφυγες.

Διεύθυνση: Ευριπίδου 65, Τ.Κ.:68200, Πόλη: Νέα Ορεστιάδα, Νομός: Έβρου, e-mail: fsadrianoupoleos@gmail.com .